Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Německo) dne 11. května 2011 - Leyla Ecem Demirkan v. Německá spolková republika

(Věc C-221/11)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Leyla Ecem Demirkan

Žalovaná: Německá spolková republika

Předběžné otázky

Spadá pod pojem volného pohybu služeb ve smyslu čl. 41 odst. 1 dodatkového protokolu k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tureckem ze dne 23. listopadu 19701 i pasivní volný pohyb služeb?

V případě kladné odpovědi na první otázku: Vztahuje se asociačně právní ochrana pasivního volného pohybu služeb podle čl. 41 odst. 1 dodatkového protokolu i na turecké státní příslušníky, kteří - jako žalobkyně - chtějí přicestovat do Spolkové republiky Německo nikoliv za účelem využití konkrétní služby, nýbrž za účelem návštěvy příbuzných na dobu pobytu kratší než 3 měsíce a odvolávají se na pouhou možnost přijímání služeb na spolkovém území?

____________

1 - Úř. věst. 1972, L 293, s. 4.