Language of document :

2011 m. gegužės 11 d. Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Leyla Ecem Demirkan prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

(Byla C-221/11)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Leyla Ecem Demirkan

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Prejudiciniai klausimai

Ar 1970 m. lapkričio 23 d. Papildomo protokolo prie susitarimo, įsteigiančio Europos ekonominės bendrijos ir Turkijos asociaciją (toliau - Papildomas protokolas)1, 41 straipsnio 1 dalyje numatyta laisvės teikti paslaugas sąvoka apima ir pasyvią laisvę teikti paslaugas?

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar pasyvi laisvė teikti paslaugas pagal Papildomo protokolo 41 straipsnio 1 dalį taikoma ir Turkijos piliečiams, kurie, kaip ieškovė, nori atvykti į Vokietijos Federacinę Respubliką ne teikti konkrečią paslaugą, bet atvykti ne ilgiau kaip trims mėnesiams aplankyti giminaičių, turėdami tik galimybę gauti paslaugų Vokietijos teritorijoje?

____________

1 - OL L 293, 1972, p. 4.