Language of document :

Presuda Suda (Veliko vijeće) od 13. svibnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Audiencia Nacional – Španjolska) – Google Spain SL, Google Inc. protiv Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

(Predmet C-131/12)1

(Osobni podaci – Zaštita fizičkih osoba u vezi s obradom tih podataka – Direktiva 95/46/EZ – Članci 2., 4., 12. i 14. – Materijalno i teritorijalno područje primjene – Internetski pretraživači – Obrada podataka sadržanih na mrežnim stranicama – Pretraživanje, indeksiranje i pohranjivanje tih podataka – Odgovornost operatera pretraživača – Poslovni nastan na području države članice – Doseg obveza tog operatera i pravâ osobe čiji se podaci obrađuju – Povelja Europske unije o temeljnim pravima – Članci 7. i 8.)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Audiencia Nacional

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Google Spain SL, Google Inc.

Tuženici: Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

Predmet

Zahtjev za prethodnu odluku – Audiencia Nacional (Španjolska) – Tumačenje članka 2. točke (b) i (d), članka 4. stavka 1. točke (a) i (c), članka 12. točke (b) i članka 14. točke (a) Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 95/46/EZ od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 7., str. 88.) i članka 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (SL 2000, C 364, str. 1) – Pojam poslovnog nastana na području države članice – Relevantni kriteriji – Pojam „korištenja opreme smještene na području navedene države članice“ – Vremenski ograničeno pohranjivanje informacija indeksiranih od strane pretraživačâ – Pravâ na brisanje i blokiranje podataka

Izreka

Članak 2. točke (b) i (d) Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka treba tumačiti u smislu da, s jedne strane, aktivnost pretraživača koja se sastoji u pronalaženju informacija objavljenih ili stavljenih na internet od trećih stranaka, njihovom automatskom indeksiranju, privremenom pohranjivanju i, konačno, stavljanju na raspolaganje internetskim korisnicima u redoslijedu prema zadanim postavkama treba kvalificirati kao „obradu osobnih podataka“ u smislu članka 2. točke (b), ako te informacije sadrže osobne podatke, te, s druge strane, operatera pretraživača treba smatrati „nadzornikom“ navedene obrade u smislu navedenog članka 2. točke (d).

Članak 4. stavak 1. točku (a) Direktive 95/46 treba tumačiti u smislu da je obrada osobnih podataka izvršena u okviru aktivnosti poslovnog nastana nadzornika na području države članice u smislu te odredbe kad operater pretraživača u državi članici osnuje podružnicu ili društvo kćer u cilju promocije i prodaje oglašivačkih prostora na pretraživaču i čija je aktivnost usmjerena na stanovnike te države članice.

Članak 12. točku (b) i članak 14. podstavak prvi točku (a) Direktive 95/46 treba tumačiti u smislu da je, u cilju poštovanja prava predviđenih tim odredbama i kad su stvarno ispunjeni njima predviđeni uvjeti, operater pretraživača obvezan izbrisati s popisa rezultata, prikazanog nastavno na izvršenu pretragu o prezimenu osobe, poveznice prema mrežnim stranicama koje su objavile treće stranke i koje sadrže informacije u vezi s tom osobom, također i pod pretpostavkom da to prezime ili te informacije nisu prethodno ili istodobno izbrisani s tih mrežnih stranica i to, ako je primjenjivo, čak i kad je njihovo objavljivanje na navedenim stranicama samo po sebi zakonito.

Članak 12. točku (b) i članak 14. podstavak prvi točku (a) Direktive 95/46 treba tumačiti u smislu da u okviru ocjene uvjeta primjene tih odredaba valja posebno ispitati ima li osoba čiji se podaci obrađuju pravo na to da se informacija o kojoj je riječ, a koja se odnosi na njezinu osobu, u trenutačnom stanju više ne povezuje s njezinim prezimenom na popisu rezultata, prikazanom nastavno na izvršenu pretragu o prezimenu osobe, te da pritom tvrdnja o postojanju takvog prava ne presumira da uključivanje informacije o kojoj je riječ u popis rezultata uzrokuje štetu osobi čiji se podaci obrađuju. Osoba čiji se podaci obrađuju, s obzirom na svoja temeljna prava na temelju članaka 7. i 8. Povelje, može zatražiti da se informacija o kojoj je riječ više ne stavlja na raspolaganje širokoj javnosti njezinim uključivanjem u takav popis rezultata zbog toga što ta prava načelno prevaguju ne samo nad gospodarskim interesom operatera pretraživača nego i nad interesom javnosti u vezi s pronalaženjem navedene informacije prilikom pretrage o prezimenu te osobe. Međutim, to ne bi bio slučaj ako se čini da je zbog posebnih razloga, kao što je to uloga navedene osobe u javnom životu, miješanje u njezina temeljna prava opravdano prevagujućim javnim interesom da se takvim uključivanjem ima pristup informaciji o kojoj je riječ.

____________

1 SL C 165, 9.6.2012.