Language of document :

2018. március 12-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság

(C-188/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovén

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Ondrůšek, G. von Rintelen, M. Žebre)

Alperes: Szlovén Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Szlovén Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a koncessziós szerződésekről szóló, 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL 2014. L 94., 1. o.) vagy legalábbis nem közölte e rendelkezéseket a Bizottsággal – nem tett eleget az ezen irányelv 51. cikkéből eredő kötelezettségeinek;

a Szlovén Köztársaságot az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése alapján kötelezze a jelen ügyben hozott ítélet kihirdetésének napjától számított napi 8 992,32 euró összegű kényszerítő bírság megfizetésére;

a Szlovén Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A koncessziós szerződésekről szóló, 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 94., 1. o.) 51. cikke értelmében a Szlovén Köztársaságnak el kellett fogadnia és közölnie kellett azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az említett irányelvnek 2018. február 23-ig megfeleljen. Mivel e határidő lejártáig a Szlovén Köztársaság nem tájékoztatta a Bizottságot az említett irányelv valamennyi rendelkezésének az átültetéséről, a Bizottság úgy döntött, hogy az ügyet a Bíróság elé terjeszti.

Keresetével a Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság kötelezze a Szlovén Köztársaságot napi 8 992,32 euró összegű kényszerítő bírság megfizetésére. Ezen összeg kiszámításához a Bizottság figyelembe vette az uniós jog megsértésének súlyát és időtartamát, valamint az e tagállam, azaz a Szlovén Köztársaság fizetőképességéhez igazodó visszatartó hatást.

Az irányelv átültetésének határideje 2016. április 18-án lejárt.

____________