Language of document :

2018 m. vasario 23 d. Audiencia Provincial de Almería (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Banco Mare Nostrum S.A. / Ignacio Jesús Berenguel Nieto ir Carmen Sonia Salinas López

(Byla C-147/18)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Audiencia Provincial de Almería

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas (atsakovas): Banco Mare Nostrum, S.A.

Kitos proceso šalys: Ignacio Jesús Berenguel Nieto ir Carmen Sonia Salinas López

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar tuo atveju, kai sprendimu pripažįstama, kad nesąžininga sąlyga yra neprivaloma, kaip nustatyta 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvoje 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais1 , tai reiškia, kad negali būti taikomi visi padariniai, pripažinti [2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo] sprendimu [Gutiérrez Naranjo ir kt. C-154/15, C-307/15 ir C-308/15]?

2.    Ar nesąžininga pripažintos sąlygos, kaip nustatyta 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvoje 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais, restitucinis poveikis yra panaikinamas, ribojamas arba stabdomas dėl dispozityvumo, įrodymų pateikimo, materialinės res judicata galios ir reformatio in pejus draudimo principų?

3.    Ar antrosios instancijos teismo įgaliojimus riboja tai, kad pagal pirmosios instancijos teismo sprendimą pripažinus sąlygą nesąžininga taikomi riboti padariniai, tačiau šį sprendimą apskundė ne vartotojas, o tik į sutartį sąlygą įtraukęs pardavėjas ar tiekėjas, siekdamas paneigti, kad sąlyga yra nesąžininga, arba sąlygos pripažinimo negaliojančia padarinius?

4.    Ar antrosios instancijos teismo įgaliojimai apima galimybę taikyti visus 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvoje 93/13/EEB ir dėl jos suformuotoje jurisprudencijoje numatytus padarinius, įskaitant atvejus, kai pradiniais reikalavimais, kuriuos ieškinyje pateikė vartotojas, neprašoma taikyti visus padarinius, susijusius su nagrinėjamos sąlygos pripažinimu nesąžininga?

____________

1 OL L 95, 1993 4 21; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288.