Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) 26. veebruaril 2018 – Agostinho da Silva Martins versus Dekra Claims Services Portugal SA

(kohtuasi C-149/18)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal da Relação de Lisboa

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Agostinho da Silva Martins

Kostja: Dekra Claims Services Portugal SA

Eelotsuse küsimused

(a)    Kas tuleb asuda seisukohale, et Portugalis kehtiv regulatsioon on imperatiivse õigusnormina esimuslik määruse „Rooma II“1 artikli 16 tähenduses?

(b)    Kas see õigusnorm on ühenduse õigusnorm, milles on sätestatud kollisiooninormid määruse „Rooma II“ artikli 27 tähenduses?

(c)    Kas tuleb asuda seisukohale, et Portugali kodanikule, kes sai Hispaanias liiklusõnnetuses kannatada, tuleb kohaldada Portugali tsiviilseadustiku artikli 498 lõikes 3 ette nähtud aegumiskorda direktiivi 2009/103/EÜ2 artikli 28 tähenduses?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 864/2007 lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta ( Rooma II ) (ELT 2007, L 199, lk 40).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta (ELT 2009, L 263, lk 11).