Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal da Relação de Lisboa (Portugalska) 26. februarja 2018 – Agostinho da Silva Martins/Dekra Claims Services Portugal SA

(Zadeva C-149/18)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal da Relação de Lisboa

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in pritožnica: Agostinho da Silva Martins

Tožena stranka in nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Dekra Claims Services Portugal SA

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba šteti, da je veljavna ureditev na Portugalskem kot obvezna določba prevladujoča v smislu člena 16 Uredbe „Rim II“1 ?

Ali je to pravilo mogoče šteti za določbo prava Skupnosti, ki ureja kolizijska pravila v smislu člena 27 Uredbe „Rim II“?

Ali je treba šteti, da se za portugalskega državljana, ki je bil žrtev v prometni nesreči v Španiji, uporablja ureditev zastaranja iz člena 498(3) portugalskega civilnega zakonika v smislu člena 28 Direktive 2009/103/ES2 ?

____________

1 Uredba (ES) št. 864/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti ( Rim II ) (UL L 199, 2007, str. 40).

2 Direktiva 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (UL L 263, 2009, str. 11).