Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. veljače 2018. uputio Audiencia Provincial de Almería (Španjolska) – Banco Mare Nostrum S.A. protiv Ignacija Jesúsa Berenguela Nieta i Carmen Sonije Salinas López

(predmet C-147/18)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Audiencia Provincial de Almería

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Banco Mare Nostrum, S.A.

Tuženik: Ignacio Jesús Berenguel Nieto i Carmen Sonia Salinas López

Prethodna pitanja

Sprječava li se proglašenjem, na temelju presude, neobvezivosti nepoštene odredbe u smislu Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima1 , primjena svih učinaka priznatih presudom [Suda od 21. prosinca 2016., Gutiérrez Naranjo i dr., C-154/15, C-307/15 i C-308/15]?

Utječu li, ograničavaju li ili sprječavaju li načelo dispozitivnosti, raspravno načelo, načelo pravomoćnosti i zabrane reformatio in peius primjenu restitucijskog učinka odredbe koja je proglašena nepoštenom u smislu Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima?

Jesu li ovlasti drugostupanjskog suda ograničene zbog činjenice da je prvostupanjskom presudom dodijeljen ograničeni učinak u odnosu na proglašenje nepoštenosti, pri čemu tu presudu nije pobijao potrošač, nego samo prodavatelj robe ili pružatelj usluge koji je tu odredbu sastavio s ciljem nijekanja nepoštenosti odredbe ili svih učinaka tog proglašenja nepoštenosti?

Može li drugostupanjski sud na temelju svojih ovlasti primijeniti sve posljedice predviđene Direktivom Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. i sudskom praskom koja je razrađuje, čak i u slučaju da potrošač, u svojem prvom navodu iz tužbe, ne zahtijeva sve posljedice koje proizlaze iz proglašenja nepoštenosti predmetne odredbe?

____________

1 SL L 95, 21.4.1993.