Language of document : ECLI:EU:C:2013:212

USNESENÍ PŘEDSEDY PRVNÍHO SENÁTU SOUDNÍHO DVORA

27. března 2013(1)

„Vyškrtnutí“

Ve věci C‑253/12,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Nejvyššího správního soudu (Česká republika) ze dne 9. května 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 24. května 2012, v řízení

JS

proti

České správě sociálního zabezpečení,

PŘEDSEDA PRVNÍHO SENÁTU SOUDNÍHO DVORA,

po vyslechnutí generálního advokáta Y. Bota,

vydává toto

Usnesení

1        Usnesením ze dne 23. ledna 2013, došlým kanceláři Soudního dvora dne 25. února 2013, oznámil Nejvyšší správní soud Soudnímu dvoru, že svou žádost o rozhodnutí o předběžných otázkách bere zpět.

2        Za těchto podmínek je třeba nařídit vyškrtnutí projednávané věci z rejstříku Soudního dvora.

3        Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů předseda prvního senátu Soudního dvora rozhodl takto:

Věc C‑253/12 je vyškrtnuta z rejstříku Soudního dvora.

V Lucemburku dne 27. března 2013.

Vedoucí soudní kanceláře

 

       Předseda prvního senátu

A. Calot Escobar

 

       A. Tizzano


1 Jednací jazyk: čeština.