Language of document :

Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 11.7.2008 (Panevėžio apygardos teismasin (Liettuan tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - Rikosoikeudenkäynti Edgar Babanovia vastaan

(Asia C-207/08)1

(Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta - Maatalous - Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Kansallinen lainsäädäntö, jolla kielletään kaikentyyppisen hampun viljely)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Panevėžio apygardos teismas

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Edgar Babanov

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Panevėžio Apygardos Teismas - Sellaisen kansallisen lainsäädännön yhteensopivuus Euroopan unionin oikeuden kanssa, jossa säädetään rikosoikeudellisista seuraamuksista kaiken tyyppisen hampun kasvattamisesta - Tuomioistuimella oleva mahdollisuus soveltaa kansallista lainsäädäntöä silloin, kun hampun vaikuttavan aineen pitoisuus ei ylitä tiettyä rajaa

Määräysosa

Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71, (EY) N:o 1254/1999 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29.9.2003 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1782/2003 on tulkittava siten, että se on esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka vaikutuksesta mainitussa asetuksessa tarkoitetun kuiduntuotantoon tarkoitetun hampun viljely ja hallussapito on kiellettyä.

Yhteisön oikeus on esteenä sillä, että jäsenvaltion tuomioistuin soveltaa kansallista lainsäädäntöä, jonka vaikutuksesta mainitussa asetuksessa tarkoitetun kuiduntuotantoon tarkoitetun hampun viljely ja hallussapito on kiellettyä asetuksen N:o 1782/2003 vastaisesti.

____________

1 -

2 - EUVL C 209, 15.8.2008.