Language of document : ECLI:EU:F:2010:106

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

16 päivänä syyskuuta 2010

Asia F-90/09

Frédéric Ernotte

vastaan

Euroopan komissio

Virkamiestuomioistuimen aloitteesta tehty sovintoratkaisu – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan perusteella nostettu kanne, jolla Ernotte vaatii ensisijaisesti, että komissio velvoitetaan korvaamaan aineeton vahinko ja henkinen kärsimys, jotka ovat aiheutuneet kantajalle siitä, että komissio on käyttänyt kohtuuttomasti aikaa kantajan 28.8.2002 kärsimän infarktin tapaturmaisuuden ja ammatillisen alkuperän tunnustamista koskevaan menettelyyn.

Ratkaisu: Asia F‑90/09, Ernotte vastaan komissio poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Komissio korvaa kantajalle kiinteämääräisen 10 000 euron summan, joka sisältää kantajalle aiheutuneet asianajokulut.

Tiivistelmä

Henkilöstö – Kanne – Virkamiestuomioistuimen aloitteesta tehty sovintoratkaisu – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 artikla)