Language of document : ECLI:EU:F:2010:106

TARNAUTOJŲ TEISMO PIRMOSIOS KOLEGIJOS PIRMININKO NUTARTIS

2010 m. rugsėjo 16 d.

Byla F‑90/09

Frédéric Ernotte

prieš

Europos Komisiją

„Draugiškas ginčo sprendimas Tarnautojų teismo iniciatyva — Išbraukimas“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo F. Ernotte iš principo reikalauja priteisti iš Komisijos turtinės ir neturtinės žalos, patirtos dėl nepagrįstai ilgo laikotarpio, kuriuo buvo vykdomos infarkto, jį ištikusio 2002 m. rugpjūčio 28 d., pripažinimo nelaimingu atsitikimu ir patirtu dėl profesinių priežasčių procedūros, atlyginimą.

Sprendimas: Byla F‑90/09, Ernotte prieš Komisiją, išbraukiama iš Tarnautojų teismo registro. Komisija sumoka ieškovui fiksuotą 10 000 eurų sumą, į kurią įskaičiuotos jo nurodytos išlaidos už advokato paslaugas.

Santrauka

Pareigūnai — Ieškinys — Draugiškas ginčo sprendimas Tarnautojų teisme — Išbraukimas iš registro

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 69 straipsnis)