Language of document : ECLI:EU:F:2010:106

BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS FÖRSTA AVDELNING

den 16 september 2010

Mål F-90/09

Frédéric Ernotte

mot

Europeiska kommissionen

”Förlikning på initiativ av personaldomstolen – Avskrivning”

Saken: Frédéric Ernotte har väckt talan enligt artiklarna 236 EG och 152 EA i första hand med yrkande om att kommissionen ska förpliktas att utge ersättning för den materiella och ideella skada som följer av att det tagit oskäligt lång tid för kommissionen att handlägga hans ärende beträffande erkännande av att den infarkt som han drabbades av den 28 augusti 2002 hade karaktären av en olycka och hade sitt ursprung i tjänsteutövningen.

Avgörande: Mål F-90/09, Ernotte mot kommissionen, avskrivs. Kommissionen ska utge ett schablonbelopp om 10 000 euro till Frédéric Ernotte, ett belopp som inkluderar det advokatarvode som han betalat.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning vid personaldomstolen – Avskrivning

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 69)