Language of document : ECLI:EU:F:2010:108

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TOISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

23 päivänä syyskuuta 2010

Asia F-51/07 RENV

Philippe Bui Van

vastaan

Euroopan komissio

Virkamiestuomioistuimen aloitteesta tehty sovintoratkaisu – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jolla Bui Van vaatii yhtäältä kumottavaksi komission yhteisön tutkimuskeskuksen pääjohtajan 4.10.2006 tekemän päätöksen siirtää kantaja takaisin palkkaluokan AST 3 tasolle 2, vaikka hänet oli alun perin luokiteltu palkkaluokan AST 4 tasolle 2, ja nimittävän viranomaisen 5.3.2007 tekemän päätöksen kantajan valituksen hylkäämisestä sekä toisaalta yhden euron suuruista symbolista korvausta väitetysti aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä.

Ratkaisu: Asia F‑51/07 RENV, Bui Van vastaan komissio poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Komission todetaan hyväksyvän sen, että kantaja pitää virkamiestuomioistuimen asiassa F-51/07, Bui vastaan komissio, 11.9.2008 antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi maksetun 1500 euron summan. Kantajan todetaan puolestaan hyväksyvän sen, että 11.9.2008 annetun tuomion täytäntöönpanemiseksi kantajalle oikeudenkäyntikuluista suoritetun summan osittaiseksi korvaamiseksi komissio perii kantajalta 1500 euron suuruisen summan kolmen kuukauden kuluessa siten, että se vähentää kantajan palkasta 500 euroa kuukaudessa lokakuusta 2010 alkaen. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, jotka liittyvät tähän menettelyyn ja oikeudenkäyntiin Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Tiivistelmä

Henkilöstö – Kanne – Virkamiestuomioistuimen aloitteesta tehty sovintoratkaisu – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 artikla)