Language of document : ECLI:EU:F:2010:108

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK MÁSODIK TANÁCSA ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2010. szeptember 23.

F‑51/07. RENV. sz. ügy

Philippe Bui Van

kontra

Európai Bizottság

„Egyezség útján történő rendezés a Közszolgálati Törvényszék kezdeményezésére – Törlés”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EAK 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben P. Bui Van azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság Közös Kutatóközpontjának főigazgatója által hozott 2006. október 4‑i azon határozatot, amellyel a felperest az eredeti AST 4 besorolási fokozat, 2. fizetési fokozat helyett AST 3 besorolási fokozat, 2. fizetési fokozatba sorolták át, valamint semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2007. március 5‑i, a felperes panaszát elutasító határozatát, továbbá ítéljen meg a felperesnek egy euró jelképes kártérítést az állítólag őt ért nem vagyoni károk megtérítéseként.

Határozat: A második tanács elnöke elrendeli az F‑51/07. RENV. sz., Bui Van kontra Bizottság ügynek a Közszolgálati Törvényszék nyilvántartásából való törlését. A Közszolgálati Törvényszék megállapítja, hogy a Bizottság elfogadja azt a tényt, hogy a Közszolgálati Törvényszék által az F‑51/07. sz., Bui Van kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 11‑én hozott ítélet teljesítéseként a felperesnek fizetett 1500 eurós összeg megilleti a felperest. A Közszolgálati Törvényszék megállapítja, hogy a felperes elfogadja azt a tényt, hogy 2008. szeptember 11‑én hozott ítélet végrehajtásaként a felperes által a nála felmerült költség címén kapott összeg egy részét a Bizottság a felperes díjazásából történő 500 eurós havi levonások útján 2010. október 10‑i kezdettel három hónap alatt téríti vissza. A felek maguk viselik a jelen eljárásban és az Európai Unió Törvényszéke előtti eljárásban felmerült saját költségeiket.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – A Közszolgálati Törvényszék előtti jogvita egyezség útján történő rendezése – A nyilvántartásból való törlés

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 69. cikk)