Language of document : ECLI:EU:F:2010:108

TARNAUTOJŲ TEISMO ANTROSIOS KOLEGIJOS PIRMININKO NUTARTIS

2010 m. rugsėjo 23 d.

Byla F‑51/07 RENV

Philippe Bui Van

prieš

Europos Komisiją

„Draugiškas ginčo sprendimas Tarnautojų teismo iniciatyva — Išbraukimas“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo P. Bui Van prašo panaikinti 2006 m. spalio 4 d. Komisijos Jungtinio tyrimų centro generalinio direktoriaus sprendimą, kuriuo jis buvo priskirtas prie AST 3 lygio 2 pakopos, nors iš pradžių jis buvo priskirtas prie AST 4 lygio 2 pakopos, ir 2007 m. kovo 5 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti jo skundą, taip pat priteisti vieną eurą kaip simbolinį tariamai patirtos neturtinės žalos atlyginimą.

Sprendimas: Byla F‑51/07 RENV, Bui Van prieš Komisiją, išbraukiama iš Tarnautojų teismo registro. Patvirtinama, kad Komisija sutinka, jog ieškovui lieka jos vykdant 2008 m. rugsėjo 11 d. Tarnautojų teismo sprendimą Bui Van prieš Komisiją, F‑51/07, sumokėta 1 500 eurų suma. Patvirtinama, kad ieškovas sutinka, jog Komisija, susigrąžindama dalį sumos, kurią jis gavo kaip bylinėjimosi išlaidų atlyginimą vykdant 2008 m. rugsėjo 11 d. teismo sprendimą, išieško 1 500 eurų, tris mėnesius nuo 2010 m. spalio išskaitydama 500 eurų iš jo mėnesinio atlyginimo. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas, susijusias su šia byla ir su bylos nagrinėjimu Europos Sąjungos tarnautojų teisme.

Santrauka

Pareigūnai — Ieškinys — Draugiškas ginčo sprendimas Tarnautojų teisme — Išbraukimas iš registro

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 69 straipsnis)