Language of document :

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Bundesgerichtshof (Γερμανία) στις 14 Μαρτίου 2011 -UsedSoft GmbH κατά Oracle International Corporation

(Υπόθεση C-128/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesgerichtshof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: UsedSoft GmbH

Αναιρεσίβλητη: Oracle International Corporation

Προδικαστικά ερωτήματα

Θεωρείται "πρόσωπο που απέκτησε νομίμως" κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2009/24/ΕΚ, όποιος μπορεί να επικαλεσθεί την ανάλωση του δικαιώματος διανομής του αντιγράφου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα: εξαντλείται το δικαίωμα διανομής του αντιγράφου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 2, εδάφιο 1, της οδηγίας 2009/24/ΕΚ 1, αν ο αποκτών μεταφορτώσει το αντίγραφο από το Διαδίκτυο με την άδεια του δικαιούχου και το εγγράψει σε υλικό φορέα δεδομένων;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως και στο δεύτερο ερώτημα: μπορεί όποιος έχει αποκτήσει "μεταχειρισμένη" άδεια λογισμικού να θεωρηθεί ως προς τη δημιουργία αντιγράφου του προγράμματος "πρόσωπο που απέκτησε νομίμως" κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1 και του άρθρου 4, παράγραφος 2, εδάφιο 1, της οδηγίας 2009/24/ΕΚ και να επικαλεσθεί την ανάλωση του δικαιώματος διανομής του αντιγράφου του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, το οποίο έχει μεταφορτώσει από το Διαδίκτυο ο αρχικός αποκτήσας με την άδεια του δικαιούχου και το έχει εγγράψει σε υλικό φορέα δεδομένων, αν ο αρχικός αποκτήσας έχει διαγράψει το δικό του αντίγραφο του προγράμματος ή δεν το χρησιμοποιεί πλέον;

____________

1 - Οδηγία 2009/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΕΕ L 111, σ. 16).