Language of document :

Acțiune introdusă la 9 aprilie 2011 - Honnefelder/Comisia

(Cauza F-42/11)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Stephanie Honnefelder (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: C. Bode, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de neînscriere a reclamantei pe lista de rezervă aferentă concursului EPSO/AD/26/05

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită

anularea Deciziei pârâtei din 11 februarie 2011;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată;

dacă este cazul, pronunțarea unei hotărâri în urma judecării în lipsă.

____________