Language of document :

Žaloba podaná 9. apríla 2011 - Honnefelder/Komisia

(vec F-42/11)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Stephanie Honnefelder (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: C. Bode, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie o nezapísaní žalobkyne do rezervného zoznamu výberového konania EPSO/AD/26/05

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie žalovanej z 11. februára 2011,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania,

prípadne vydať rozsudok pre zmeškanie.

____________