Language of document :

Talan väckt den 9 april 2011 - Honnefelder mot kommissionen

(Mål F-42/11)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Stephanie Honnefelder (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten C. Bode)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte uppta sökanden på förteckningen över godkända sökande i uttagningsprov EPSO/AD/26/05.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara svarandens beslut av den 11 februari 2011,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna och

för säkerhets skull avkunna tredskodom.

____________