Language of document :

Acțiune introdusă la 26 martie 2011 - ZZ/CEDEFOP

(Cauza F-31/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: M.-A. Lucas, avocat)

Pârât: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei directorului Cedefop de încetare a raporturilor de muncă cu reclamantul și cererea de despăgubire pentru prejudiciul material și moral suferit

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei din 14 aprilie 2010 a directorului Cedefop de încetare a raporturilor de muncă cu reclamantul;

obligarea Cedefop să îi plătească, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul material suferit în absenţa reintegrării sau până la această posibilă reintegrare, diferența între, pe de o parte, remunerația și pensia de care ar fi beneficiat dacă ar fi rămas în serviciu după 15 noiembrie 2010 şi, pe de o parte, posibilele remunerații sau alocații de șomaj și pensia de care ar beneficia după această dată;

obligarea Cedefop să îi plătească o sumă de 35.000 de euro cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul său moral, evaluat provizoriu;

obligarea Cedefop la plata cheltuielilor de judecată.

____________