Language of document :

Tožba, vložena 26. marca 2011 - ZZ proti CEDEFOP

(Zadeva F-31/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M.-A. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe direktorice CEDEFOP, s katero je bila tožeči stranki odpovedana pogodba, in odškodninski zahtevek zaradi nastale premoženjske in nepremoženjske škode.

Predlogi tožeče stranke

Odločba direktorice CEDEFOP z dne 14. aprila 2010, s katero je bila tožeči stranki odpovedana pogodba, naj se razglasi za nično;

CEDEFOP naj se naloži, da tožeči stranki plača odškodnino za premoženjsko škodo, nastalo, ker ni ponovno zaposlena, oziroma do morebitne ponovne zaposlitve, ki znaša razliko med plačilom in pokojnino, do katere bi bila upravičena, če bi na svojem delovnem mestu ostala do 15. novembra 2010, ter morebitnimi plačili ali nadomestili za brezposelnost in pokojnino, do katere bi bila upravičena po tem datumu;

CEDEFOP naj se naloži, da tožeči stranki plača odškodnino, ki je začasno ocenjena na 35.000 EUR, zaradi povzročitve nepremoženjske škode;

CEDEFOP naj se naloži plačilo stroškov.

____________