Language of document :

Talan väckt den 26 mars 2011 - ZZ mot CEDEFOP

(Mål F-31/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten M.-A. Lucas)

Svarande: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (CEDEFOP)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av direktörens för CEDEFOP beslut att avsluta sökandens anställning och yrkande om ersättning för den ekonomiska och ideella skada som sökanden har lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara direktörens för CEDEFOP beslut av den 14 april 2010 att avsluta sökandens anställning,

förplikta CEDEFOP att till sökanden, som ersättning för den ekonomiska skada som sökanden lidit till följd av utebliven återanställning eller fram till dess att en eventuell återanställning sker, betala skillnaden mellan å ena sidan den lön och den pension som sökanden skulle ha erhållit under fortsatt anställning efter den 15 november 2010, å andra sidan de eventuella ersättningar eller bidrag på grund av arbetslöshet och den pension som sökanden haft rätt till efter nämnda datum,

förplikta CEDEFOP att till sökanden betala ett belopp på 35 000 euro, vilket är en preliminär uppskattning, som ersättning för den ideella skada som sökanden lidit, och

förplikta CEDEFOP att ersätta rättegångskostnaderna.

____________