Language of document :

Žaloba podaná dne 19. dubna 2011 - ZZ v. Parlament

(Věc F-50/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí OOJ udělit žalobkyni jen jeden bod za zásluhy v rámci hodnocení za rok 2009.

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 20. ledna 2011, kterým se zamítá stížnost žalobkyně;

zrušit rozhodnutí OOJ ze dne 11. května 2010, jež bylo žalobkyni oznámeno dne 27. května 2010, kterým se žalobkyni uděluje jen jeden bod za zásluhy v rámci hodnocení za rok 2009;

upozornit OOJ na následky vyplývající ze zrušení napadených rozhodnutí;

přiznat žalobkyni 2000 eur jako náhradu jí způsobené nemajetkové újmy;

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________