Language of document :

Sag anlagt den 19. april 2011 - ZZ mod Parlamentet

(Sag F-50/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokaterne P. Nelissen Grade og G. Leblanc)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om at tildele sagsøgeren et enkelt point for fortjeneste i forfremmelsesåret 2009.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 20. januar 2011 om afslag på sagsøgerens klage.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 11. maj 2010, som sagsøgeren blev bekendt med den 27. maj 2010, om kun at tildele sagsøgeren et enkelt point for fortjeneste i forfremmelsesåret 2009.

Ansættelsesmyndigheden oplyses om de retsvirkninger, som følger af en annullation af de anfægtede afgørelser.

Sagsøgeren tilkendes 2 000 EUR i erstatning for lidt ikke-økonomisk skade.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________