Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 18ης Απριλίου 2011 - ΖΖ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-49/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: ΖΖ (εκπρόσωπος: B. Rohde-Liebenau, advocate)

Καθής-εναγόμενη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα του προσφεύγοντος-ενάγοντος να του δοθούν ορισμένα έγγραφα από τον ιατρικό του φάκελο και αίτημα αποκατάστασης της ζημίας.

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της ΑΔΑ της 17ης Ιανουαρίου 2011 (No R/588jlO);

να διατάξει την Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα το ποσό των 363,23 ευρώ ως επιστροφή ιατρικών εξόδων,

να διατάξει την Επιτροπή να παράσχει στον ιατρό που κατονομάζει ο προσφεύγων-ενάγων πρόσβαση στον πλήρη ιατρικό φάκελο συμπεριλαμβανόμενων όλων των ιατρικών εγγράφων,

ή, εναλλακτικώς, να τον αποστείλει στον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφεύγοντος-ενάγοντος στην παρούσα διαδικασία,

ή, εναλλακτικώς, να παράσχει πρόσβαση σε αντίγραφα ολόκληρου του φακέλου,

ή, εναλλακτικώς, να παράσχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε ολόκληρο τον φάκελο,

να διατάξει την Επιτροπή να βεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν παράλληλοι ή πρόσθετοι προσωπικοί ή ιατρικοί φάκελοι,

ή, εναλλακτικώς, να διατάξει την Επιτροπή να καταστρέψει τυχόν τέτοιους πρόσθετους φακέλους και αντίγραφα αυτών,

ή, εναλλακτικώς, να διατάξει την Επιτροπή να εισαγάγει το πλήρες περιεχόμενό τους στον κανονικό του προσωπικό φάκελο (ή στον ιατρικό του φάκελο),

να διατάξει την Επιτροπή να του καταβάλει αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη εξαιτίας της προσβολής θεμελιωδών του δικαιωμάτων, συνεπεία της οποίας εθίγησαν η τιμή και η υπόληψή του, το ποσό της οποίας θα καθοριστεί από το ΔΔΔ κατά δίκαιη κρίση και σύμφωνα με τη σχετική νομολογία, δεν θα είναι όμως μικρότερο από τις ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές του προσφεύγοντος-ενάγοντος κατά τον χρόνο της κανονικής του απασχολήσεως στην καθής-εναγόμενη, ακριβώς προ του γεγονότος του 2000,

να διατάξει την Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα κατ' αποκοπήν ποσό ύψους 717.863,04 ευρώ, ίσο προς το οκταπλάσιο του ετησίου βασικού του μισθού, υπολογιζόμενο βάσει των μισθών που είχαν καταβληθεί κατά τους δώδεκα μήνες πριν από το ατύχημα, σύμφωνα με το άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, του ΚΥΚ,

ή, εναλλακτικώς, κλάσμα του ως άνω ποσού, όπως θα καθοριστεί από το ΔΔΔ κατά δίκαιη κρίση,

να καταδικασθεί η Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

____________