Language of document :

Kanne 18.4.2011 - ZZ v. komissio

(Asia F-49/11)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja B. Rohde-Liebenau)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota Euroopan komission päätös evätä kantajan pyyntö poistaa tiettyjä asiakirjoja tämän potilastiedostosta ja vahingonkorvausvaatimus

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että virkamiestuomioistuin

kumoaa nimittävän viranomaisen 17.1.2011 tekemän päätöksen (nro R/588jlO)

velvoittaa komission maksamaan kantajalle 363,23 euron suuruisen summan korvauksena sairauskuluista

velvoittaa komission antamaan kantajan nimeämän lääkärin tutustua kaikkiin kantajaa koskeviin asiakirjoihin potilastiedostot mukaan lukien

tai toissijaisesti lähettämään nämä asiakirjat kantajan edustajalle tässä menettelyssä

tai toissijaisesti antamaan tutustua kaikkien tätä koskevien asiakirjojen jäljennöksiin

tai toissijaisesti antamaan tutustua sähköisesti kaikkiin tätä koskeviin asiakirjoihin

velvoittaa komission toteamaan, että rinnakkaisia tai muita kantajaa koskevia asiakirjoja tai potilastiedostoja ei ole olemassa

tai toissijaisesti velvoittaa komission poistamaan tällaiset muut asiakirjat tai tiedostot ja niiden mahdolliset jäljennökset

tai toissijaisesti velvoittaa komission sisällyttämään ne kokonaisuudessaan asianmukaisiin kantajaa koskeviin asiakirjoihin (tai kantajan potilastiedostoon)

velvoittaa komission korvaamaan vahingon, joka aiheutui kantajan perusoikeuksien loukkaamisen vuoksi, koska hänen kunniaansa ja mainettaan vahingoitettiin, ja joka vastaa tuomioistuimen kohtuulliseksi arvioimaa määrää sen aikaisemman oikeuskäytännön mukaisesti kuitenkin siten, että tämä määrä vastaa vähintään kantajan yhden vuoden nettotuloa tämän ollessa tavanomaisesti vastaajan palveluksessa välittömästi ennen vuoden 2000 tapahtumaa

velvoittaa komission maksamaan kantajalle 717 863,04 euron kokonaissumman, joka on kahdeksan kertaa hänen vuosittaisen peruspalkkansa suuruinen, tapaturmaa edeltävien kahdentoista kuukauden peruspalkan perusteella laskettuna henkilöstösääntöjen 73 artiklan 2b kohdan mukaisesti

tai toissijaisesti osan tästä, siten kuin tuomioistuin arvioi kohtuulliseksi

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________