Language of document :

2011 m. balandžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-49/11)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato B. Rohde-Liebenau

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Europos Komisijos sprendimo atmesti ieškovo prašymą išimti iš medicininės bylos tam tikrus dokumentus panaikinimas ir reikalavimas atlyginti žalą.

Ieškovo reikalavimai

Ieškovas Tarnautojų teismo prašo:

-    panaikinti 2011 m. sausio 17 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą (Nr. R/588jlO),

-    priteisti iš Komisijos sumokėti ieškovui 363,23 EUR sumą medicininėms išlaidoms padengti,

-    įpareigoti Komisiją suteikti ieškovo nurodytam gydytojui prieigą prie visos informacijos, esančios jo asmens byloje, įskaitant visus su jo sveikata susijusius dokumentus,

-    subsidiariai: įpareigoti išsiųsti šią informaciją ieškovo atstovui šioje byloje,

-    subsidiariai: įpareigoti suteikti prieigą prie visos bylos medžiagos kopijos,

-    subsidiariai: įpareigoti suteiti elektroninę prieigą prie visos bylos medžiagos,

-    įpareigoti Komisiją paskelbti, kad nėra jokios papildomos ar paralelios asmens ar medicininės bylos,

-    subsidiariai: įpareigoti Komisiją sunaikinti tokią papildomą bylą ir visas joje esančių dokumentų kopijas,

-    subsidiariai: įpareigoti Komisiją visus šiuos dokumentus įtraukti į paprastai sudaromą asmens bylą (arba į jo medicininę bylą),

-    priteisti iš Komisijos kompensaciją už žalą, kurią jis patyrė dėl jo pagrindinių teisių pažeidimo, kai buvo pakenkta jo garbei ir geram vardui; Tarnautojo teismo prašoma nustatyti tinkamą šios kompensacijos sumą ex aequo et bono, laikantis savo precedentų, prašant, kad ši suma būtų ne mažesnė nei ieškovo metinės grynosios pajamos, kurias jis gaudavo dirbdamas Komisijoje prieš pat 2000 m. įvykius,

-    priteisti iš Komisijos sumokėti ieškovui 717.863,04 EUR sumą, kuri atitinka aštuonių metų jo pagrindinio darbo užmokesčio sumą, apskaičiuotą laikantis Tarnybos nuostatų 73 straipsnio 2 dalies b punkto pagal darbo užmokestį už 12 mėnesių prieš įvykį,

-    subsidiariai: priteisti minėtos sumos dalį, Tarnautojų teismo nustatytą kaip tinkamą ex aequo et bono,

-    priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

____________