Language of document :

Tožba, vložena 18. aprila 2011 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-49/11)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: B. Rohde-Liebenau, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Evropske komisije, s katero je bila zavrnjena prošnja tožeče stranke, naj se nekateri dokumenti odstranijo iz njene zdravstvene kartoteke, in odškodninski zahtevek.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču za uslužbence predlaga, naj:

razglasi Sklep AIPN (št. R/588jlO) z dne 17. januarja 2011 za ničen;

naloži Komisiji, naj tožeči stranki povrne zdravstvene stroške v višini 363,23 EUR;

naloži Komisiji, naj izbranemu zdravniku tožeče stranke zagotovi dostop do celotne osebne kartoteke vključno z vsemi zdravstvenimi kartotekami,

ali podredno tako, da jo pošlje pravnemu zastopniku tožeče stranke v tem postopku,

ali podredno tako, da zagotovi dostop do kopije celotne kartoteke,

ali podredno tako, da zagotovi elektronski dostop do celotne kartoteke;

naloži Komisiji, naj izjavi, da ne obstajajo vzporedne ali dodatne osebne ali zdravstvene kartoteke,

ali, podredno, naloži Komisiji, naj izbriše vse takšne dodatne kartoteke in vse njihove kopije,

ali, podredno, naloži Komisiji, naj vstavi vse dokumente v splošno osebno kartoteko (ali zdravstveno kartoteko);

naloži Komisiji, naj tožeči stranki plača odškodnino za škodo, ki jo je utrpela zaradi kršitve njenih temeljnih pravic, zaradi česar je prišlo do posega v njeno čast in ugled, v znesku, za katerega Sodišče za uslužbence ex aequo et bono oceni, da je primeren in ki je v skladu s sodno prakso, vendar ne manj kot enoletni neto dohodek tožeče stranke v času njenega rednega službovanja pri toženi stranki tik pred dogodkom v letu 2000;

naloži Komisiji, naj tožeči stranki plača pavšalni znesek 717.863,04 EUR, kar ustreza njeni osemkratni letni osnovni plači, izračunani na osnovi zneskov plače, prejetih v 12 mesecih pred nesrečo, v skladu s členom 73(2b) Kadrovskih predpisov,

ali, podredno, del tega zneska, kot Sodišče za uslužbence ex aequo et bono oceni, da je potrebno;

naloži Komisiji plačilo stroškov.

____________