Language of document :

Žaloba podaná dne 2. května 2011 - ZZ v. Komise

(Věc F-53/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nezapsat jméno žalobkyně na seznam úspěšných kandidátů výběrového řízení EPSO/AD/168/09-PL

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí výběrové komise výběrového řízení EPSO/AD/168/09-PL nezapsat jméno žalobkyně na seznam úspěšných kandidátů tohoto výběrového řízení;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________