Language of document :

Žaloba podaná 2. mája 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-53/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o nezapísaní mena žalobkyne na zoznam úspešných kandidátov výberového konania EPSO/AD/168/09-PL

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie výberovej komisie pre výberové konanie EPSO/AD/168/09-PL o nezapísaní mena žalobkyne na zoznam úspešných kandidátov tohto výberového konania,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________