Language of document :

Talan väckt den 2 maj 2011 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-53/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte ta upp sökandens namn på förteckningen över dem som antagits till uttagningsprovet EPSO/AD/168/09-PL.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattas av uttagningskommittén vid uttagningsprovet EPSO/AD/168/09-PL att inte ta upp sökandens namn på förteckningen över dem som antagits till uttagningsprovet, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________