Language of document :

2011 m. balandžio 24 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš EIB

(Byla F-52/11)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: ZZ (Strassen, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato L. Isola

Atsakovas: Europos investicijų bankas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Pirma, laiško, kuriame EIB pirmininkas konstatavo, kad remiantis Tyrimo komiteto sprendimu atmesti ieškovo skundą dėl psichologinio priekabiavimo nereikia imtis jokių veiksmų, ir kitų sprendimų, susijusių su psichologinio priekabiavimo tyrimu, panaikinimas. Antra, nustatymas, kad ieškovas yra psichologinio priekabiavimo auka.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2010 m. rugsėjo 1 d. laišką, kuriame EIB pirmininkas, nesiėmęs jokių veiksmų dėl psichologinio priekabiavimo, kurio auka ieškovas yra daug metų, konstatavo, kad gali patikrinti Tyrimo komiteto motyvų esmę.

Panaikinti 2010 m. birželio 30 d. Tyrimų komiteto ataskaitą ir išvadas tiek, kiek jose neatliktas Skundų komiteto veiksmų ir sudėties tyrimas, neapibrėžtas psichologinis priekabiavimas ir galiausiai atmestas skundas, veikla apribota tik kelių asmenų elgesio tyrimu ir savavališkai netirti keli nurodyti faktai.

Panaikinti 2010 m. lapkričio 17 ir 30 d. laiškus, kuriuose EIB pirmininkas per taikinimo procedūrą pagal buvusį Personalo nuostatų 41 straipsnį neleido ieškovui atstovauti pačiam sau, nors Investicijų bankui atstovavo jo darbuotojai.

Panaikinti 2011 n. balandžio 14 d. pranešimą, kuriuo personalo direktorius atsisakė atlyginti bet kokią žalą.

Panaikinti visus su tuo susijusius ir tuo remiantis priimtus dokumentus, įskaitant naudotus komiteto psichologiniam priekabiavimui.

Nustatyti, kad ieškovo atžvilgiu vykdytas psichologinis priekabiavimas.

Nurodyti EIB nutraukti psichologinį priekabiavimą ieškovo atžvilgiu ir priteisti moralinės bei materialinės žalos atlyginimą, bylinėjimosi išlaidas, įskaitant palūkanas ir indeksuotas pripažintas sumas.

____________