Language of document :

Prasība, kas celta 2001. gada 24. aprīlī - ZZ/EIB

(lieta F-52/11)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (Strassen, Luksemburga) (pārstāvis - L. Isola, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, prasība atcelt vēstuli, ar kuru EIB prezidents informēja, ka, ņemot vērā Izmeklēšanas komitejas lēmumu noraidīt prasītāja iesniegto sūdzību par psiholoģisko vardarbību, nav jāveic nekādi turpmāki pasākumi, kā arī atcelt pārējos lēmumus, kas attiecas uz izmeklēšanu saistībā ar psiholoģisko vardarbību. Otrkārt, apstiprināt, ka prasītājs ir cietis no psiholoģiskās vardarbības

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2010. gada 1. septembra vēstuli tiktāl, ciktāl EIB prezidents ne vien nav veicis nekādus pasākumus saistībā ar psiholoģisko vardarbību, kurai prasītājs ir bijis pakļauts vairāku gadu garumā, bet ir arī atzinis savas tiesības pārskatīt Izmeklēšanas komitejas vērtējumu pēc būtības;

atcelt Izmeklēšanas komitejas 2010. gada 30. jūnija ziņojumu un secinājumus tiktāl, ciktāl tā neveica nekādu pārbaudi par Apelācijas komitejas un tajā ietilpstošo struktūrvienību rīcību, definējot psiholoģisko vardarbību, un, visbeidzot, tiktāl, ciktāl tā noraidīja apelācijas sūdzību, ierobežoja savu darbību vienīgi ar atsevišķu cilvēku īstenotās rīcības pārbaudi un patvaļīgi pieņēma lēmumu neveikt pārbaudi attiecībā uz atsevišķiem paziņotajiem faktiskajiem apstākļiem;

atcelt 2010. gada 17. un 30. novembra vēstules, ar kurām Personāla reglamenta 41. pantā paredzētās procedūras ietvaros EIB prezidents neatļāva prasītājam pārstāvēt pašam sevi, lai gan banku pārstāvēja viens no tās darbiniekiem;

atcelt 2011. gada 14. aprīļa paziņojumu, ar kuru Cilvēkresursu direktorāts atteicās izmaksāt jebkādu kompensāciju;

atcelt visus saistītos, sekojošos un pirms tam pieņemtos aktus, tostarp Psiholoģiskās vardarbības komitejas izmantotos;

atzīt, ka prasītājs ir cietis no psiholoģiskās vardarbības;

uzlikt EIB pienākumu atturēties no psiholoģiskās vardarbības pret prasītāju un piespriest atlīdzināt no tās izrietošo personisko, morālo un materiālo kaitējumu, kā arī tiesāšanās izdevumus, kam pieskaitīti procenti, un veikt atzīto summu vērtības revalvāciju.

____________