Language of document :

Acțiune introdusă la 24 aprilie 2011 - ZZ/BEI

(Cauza F-52/11)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (Strassen, Luxemburg) (reprezentant: L. Isola, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiţii

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea scrisorii prin care președintele BEI a declarat că în urma deciziei Comitetului de anchetă prin care s-a respins plângerea privind hărțuirea la locul de muncă introdusă de reclamant nu era necesară luarea niciunei măsuri, precum și anularea altor decizii referitoare la anchetarea hărțuirii la locul de muncă. Pe de altă parte, constatarea faptului că reclamantul este victima hărțuirii la locul de muncă.

Concluziile reclamantului

Anularea scrisorii din data de 1 septembrie 2010 în măsura în care președintele BEI, pe lângă faptul că nu a adoptat nicio măsură împotriva hărțuirii la locul de muncă a cărei victimă este de mai mulți ani reclamantul, a reținut că poate exercita un control asupra fondului motivelor Comitetului de anchetă;

anularea raportului și a concluziilor adoptate la 30 iunie 2010 de Comitetul de anchetă, în măsura în care acesta nu a desfășurat nicio cercetare cu privire la conduita Comitetului de recurs și a membrilor săi, în măsura în care a definit hărțuirea la locul muncă, și, în sfârșit, în măsura în care a respins recursul, a limitat inițiativa sa numai la examinarea conduitei unor persoane și a exclus în mod arbitrar cercetarea unora dintre faptele semnalate;

anularea scrisorilor din datele de 17 noiembrie 2010 și 30 noiembrie 2010 prin care, în cadrul procedurii prevăzute la articolul 41 din Regulamentul personalului, președintele BEI nu a permis reclamantului să se reprezinte singur, în timp ce Banca a fost reprezentată de un angajat propriu;

anularea mesajului din 14 aprilie 2011, prin care directorul de resurse umane a refuzat acordarea oricărei despăgubiri;

anularea tuturor actelor conexe, subsecvente și prealabile, între care, în orice caz, a celor utilizate de Comitet în legătură cu hărțuirea la locul de muncă;

constatarea faptelor de hărțuire la locul de muncă îndreptate împotriva reclamantului;

obligarea BEI la încetarea faptelor de hărțuire la locul de muncă îndreptate împotriva reclamantului și la repararea prejudiciilor fizice, morale și materiale rezultate din acestea, precum și la plata cheltuielilor de judecată și a dobânzilor, cu actualizarea sumelor acordate.

____________