Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 14. aprīlī - ZZ/Komisija

(lieta F-46/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - E. Boigelot un S. Woog, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu atstāt bez virzības prasītāja iesniegto lūgumu sniegt palīdzību

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas ģenerālsekretāra 2010. gada 7. jūnija lēmumu atstāt bez virzības prasītāja 2007. gada 5. decembrī iesniegto lūgumu sniegt palīdzību;

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājam radušos morālo kaitējumu EUR 10 000 apmērā, ar iespēju paaugstināt šo summu tiesvedības gaitā, kā arī atlīdzināt izdevumus, kas radušies sakarā ar pirmstiesas procedūru;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________