Language of document :

Acțiune introdusă la 13 aprilie 2011 - ZZ/Comisia

(Cauza F-44/11)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de obligare a pârâtei la plata către reclamant a unei sume pentru repararea prejudiciului pe care reclamantul pretinde că l-a suferit în urma cererii adresate de medicul consultant al Comisiei medicului reclamantului, în vederea obținerii anumitor informații

Concluziile reclamantului

Declararea inexistenței de drept sau, cu titlu subsidiar, anularea deciziei, indiferent de forma sa, de respingere a cererii reclamantului cuprinsă în nota din 6 martie 2010;

în măsura în care este necesar, declararea inexistenței de drept sau, cu titlu subsidiar, anularea actului, indiferent de forma sa, prin care pârâta a respins reclamația depusă de reclamant la 3 septembrie 2010;

în măsura în care este necesar, Dr. M., la acea dată funcționar al Comisiei Europene: a) a solicitat Dr. U. să o informeze dacă reclamanta "urmează în prezent un tratament psihofarmacologic (neuroleptice, antidepresive) și de ce terapie sau de ce alte tipuri de terapie mai beneficiază"; b) a informat Dr. U. că "în temeiul dispozițiilor statutare, aplicabile tuturor funcționarilor Comisiei Europene, domnul [ZZ] are adresa administrativă în Bruxelles începând din 1 aprilie 2002, iar nu în Angola, astfel cum au decis superiorii [săi] [...] și cum a fost informat în mod oficial pacientul dumneavoastră";

în măsura în care este necesar, constatarea ilegalității fiecăruia dintre faptele generatoare ale prejudiciilor în cauză și, cu atât mai mult, a ansamblului pe care acestea îl formează;

în măsura în care este necesar, declararea ilegalității fiecăruia dintre faptele generatoare ale prejudiciilor în cauză și, cu atât mai mult, a ansamblului pe care acestea îl formează;

obligarea pârâtei la plata către reclamant a unei sume de 10 000 de euro, majorată cu dobânzi de întârziere aplicabile sumei menționate cu o rată de 10 % pe an cu capitalizare anuală începând din 5 iulie 2010, sau orice altă sumă care cuprinde orice element accesoriu pe care Tribunalul îl va considera corect și echitabil în vederea despăgubirii reclamantului pentru prejudiciile în cauză;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________