Language of document :

Žaloba podaná dne 12. května 2011 - ZZ v. Evropská komise

(Věc F-56/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí uložit žalobkyni postih ve formě zařazení o dvě platové třídy níže v téže funkční skupině.

Návrhové žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 6. července 2010, jímž se žalobkyni ukládá sankce ve formě zařazení o dvě platové třídy níže v téže funkční skupině v návaznosti na rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 16. listopadu 2009 o zahájení disciplinárního řízení proti žalobkyni;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________