Language of document :

Sag anlagt den 12. maj 2011 - ZZ mod Europa-Kommissionen

(Sag F-56/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at pålægge sagsøgeren den sanktion, at han degraderes to lønklasser i samme ansættelsesgruppe

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 6. juli 2010, hvorved sagsøgeren pålægges den sanktion, at han degraderes to lønklasser i samme ansættelsesgruppe som følge af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 16. november 2009 om at indlede en disciplinærsag overfor ham.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________