Language of document :

Sag anlagt den 27. maj 2011 - ZZ mod FRONTEX

(Sag F-61/11)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat S.A. Pappas)

Sagsøgt: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (FRONTEX)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at tilbagekalde en tidligere afgørelse om forlængelse af sagsøgerens ansættelseskontrakt og om annullation af visse dele af bedømmelsesrapporter for perioden fra august 2006 til december 2009.

Sagsøgerens påstande

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

Annullation af afgørelsen af 24. januar 2011, som stadfæstet ved e-mail af 25. januar 2011, ved afgørelse af 28. marts 2011 og ved skrivelse af 4. maj 2011 fra FRONTEX's administrerende direktør.

Annullation af bedømmelsen for 2009 i det omfang, denne indeholder den divergerende bemærkning fra den medunderskrivende embedsmand af 30. oktober 2009.

Annullation af FRONTEX's årlige bedømmelsesrapport 2010 form A ("2010 FRONTEX Annual Assessment Report Form A") af 21. juni 2010 i det omfang, denne indeholder den divergerende bemærkning fra den medunderskrivende embedsmand af 20. juni 2010.

FRONTEX tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________