Language of document :

2011 m. gegužės 27 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš FRONTEX

(Byla F-61/11)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato S. A. Pappas

Atsakovė: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX)

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo atšaukti ankstesnį sprendimą pratęsti ieškovo darbo sutartį panaikinimas ir kai kurių vertinimo ataskaitų už 2006 m. rugpjūčio mėn. - 2009 m. gruodžio mėn. laikotarpį dalių panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Ieškovas Europos Sąjungos Tarnautojų teismo prašo:

panaikinti 2011 m. sausio 24 d. sprendimą, patvirtintą 2011 m. sausio 25 d. elektroniniu laišku, 2011 m. kovo 28 d. sprendimu ir 2011 m. gegužės 4 d. FRONTEX vykdomojo direktoriaus laišku,

panaikinti vertinimą už 2009 m. tiek, kiek jame pateikiamos skirtingos 2009 m. spalio 30 d. jį patvirtinusio asmens pastabos,

panaikinti 2010 m. FRONTEX metinės vertinimo ataskaitos formą A, kurioje nurodyta 2010 m. birželio 21 d. data, tiek, kiek joje pateikiamos skirtingos 2010 m. birželio 20 d. ją patvirtinusio asmens pastabos,

priteisti iš FRONTEX bylinėjimosi išlaidas.

____________