Language of document :

2011. március 3-án benyújtott kereset - ZZ kontra Tanács

(F-23/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: E. Boigelot és S. Woog ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

A jogvita tárgya és leírása

Azon tanácsi határozat megsemmisítése, amely nem vette fel a felperest a 2010. évi előléptetési időszakban az AST 9 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájára, valamint a keletkezett nem vagyoni kár megtérítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 82/10. sz. személyzeti közleményben 2010. május 21-én közzétett tanácsi határozatot, amely nem vette fel a felperest a 2010. évi előléptetési időszakban az AST 8 besorolási fokozatból az AST 9 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájára;

a Közszolgálati Törvényszék - a határozat megsemmisítésének következményeként - végezze el a 2010. évi előléptetési időszak tekintetében a felperes és a többi pályázó érdemeinek új, összehasonlító vizsgálatát, és 2010. január 1-jéig visszaható hatállyal, létszámon felül léptesse elő a felperest az AST 9 besorolási fokozatba, továbbá ítélje meg számára az Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveletekre megállapított kamat két százalékponttal növelt mértékének megfelelő és 2010. január 1-jétől számított késedelmi kamattal növelt illetményhátralékát, azonban az előléptetett tisztviselők előléptetésének megkérdőjelezése nélkül;

másodlagosan, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék azt állapítaná meg, hogy a felperes AST 9 besorolási fokozatba való előléptetése nem történhet meg visszamenőleges hatállyal és létszámon felül, ne csupán azt a határozatot semmisítse meg, amely nem vette fel a felperest a 2010. évi előléptetési időszakban az AST 8 besorolási fokozatból az AST 9 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájára, hanem semmisítse meg azon előléptető határozatokat is, amelyek megállapították az AST 9 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők 2010. május 21-én közzétett listáját;

harmadsorban, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék azt állapítaná meg, hogy a másodlagos kereseti kérelemben érintett előléptetési határozatok megsemmisítése a megállapított jogsértés túlzott szankcióját jelentené, kötelezze a Tanácsot az előléptetés 2010. január 1-je és az előléptetés időpontja közötti késedelméből eredő előmenetel vonatkozásában bekövetkezett kár megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Tanácsot, hogy fizessen meg a felperesnek 3500 euró összeget a 2010. január 1-jei előléptetés elmaradása miatt őt ért nem vagyoni kár megtérítésének jogcímén, a felperes fenntartja ezen összeg eljárás folyamán történő emelésének jogát;

a Közszolgálati Törvényszék a Tanácsot kötelezze a költségek viselésére.

____________