Language of document :

Acțiune introdusă la 1 iunie 2011 - ZZ/Comisia

(Cauza F-63/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: S. Rodrigues, A. Blot și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei implicite de neprelungire a contractului de agent temporar al reclamantului

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei implicite adoptate la 12 august 2010 de directorul general al OLAF, în calitate de autoritate abilitată să încheie contractele de muncă (AAIC), de neprelungire a contractului reclamantului, astfel cum rezultă în special din lipsa răspunsului la cererea pe care acesta a adresat-o la 12 aprilie 2011;

în măsura necesară, anularea deciziei adoptate la 22 februarie 2011 de către AAIC de respingere a reclamației introduse de reclamant în temeiul articolului 90 alineatul (2) din statut;

în consecință, reintegrarea reclamantului în funcția pe care o ocupa în cadrul OLAF, printr-o prelungire a contractului său în conformitate cu cerințele statutului;

în subsidiar, în cazul respingerii cererii de reintegrare formulate mai sus, obligarea pârâtei la repararea prejudiciului material suferit de reclamant, evaluat provizoriu și ex aequo et bono la diferența dintre remunerația percepută ca agent temporar în cadrul OLAF și cea aferentă postului pe care îl ocupă în prezent (și anume aproximativ 3 000 de euro pe lună), cel puțin pe o perioadă similară contractului său inițial (4 ani) și în continuare, în ipoteza în care contractul menționat ar fi fost prelungit a treia oară, dându-i reclamantului dreptul la un contract pe perioadă nedeterminată;

în orice caz, obligarea pârâtei la plata unei sume stabilite provizoriu și ex aequo et bono la 5 000 de euro pentru repararea prejudiciului moral, majorată cu dobânzi de întârziere în cuantumul legal la data la care va fi pronunțată hotărârea;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________