Language of document :

Kanne 23.5.2011 - ZZ v. komissio

(Asia F-57/11)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat B. Cortese ja C. Cortese)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus sellaisen komission päätöksen kumoamiseksi, jolla ei anneta merkitystä sille, että kantaja hyväksyi komission hänelle tekemän tarjouksen, joka koskee koeaikaisen virkamiehen (avustaja) tehtävää yhteisessä tutkimuskeskuksessa Isprassa teknisenä hallintoavustajana, sekä aineellisen ja aineettoman vahingon korvaamiseksi

Vaatimukset

on kumottava 5.8.2010 päivättyyn kirjeeseen sisältyvä komission päätös, jolla ei anneta merkitystä sille, että kantaja hyväksyi koeaikaisen virkamiehen (avustaja) tehtävää yhteisessä tutkimuskeskuksessa Isprassa teknisenä hallintoavustajana koskevan tarjouksen, jonka komissio esitti kantajalle 30.7.2010 päivättyyn ja samana päivänä sähköpostitse hänelle lähetettyyn kirjeeseen sisältyvällä päätöksellä, ja jolla peruutetaan tämä tarjous

yllä mainittua riidanalaista päätöstä valmistelevat toimet on kumottava tarpeellisin osin

nimittävän viranomaisen 10.2.2011 päivättyyn kirjeeseen sisältyvä päätös, joka annettiin kantajalle tiedoksi seuraavana päivänä ja jolla kantajan valitus hylättiin, on kumottava tarpeellisin osin

komissio on velvoitettava korvaamaan aineellinen vahinko, joka johtuu päätöksestä olla antamatta merkitystä sille, että kantaja hyväksyi koeaikaisen virkamiehen (avustaja) tehtävää yhteisessä tutkimuskeskuksessa Isprassa teknisenä hallintoavustajana koskevan tarjouksen, jonka komissio esitti hänelle yllä mainittuun 30.7.2010 päivättyyn kirjeeseen sisältyvällä päätöksellä; vahingon suuruus on väliaikaisesti määritelty viivästyskorkoineen maksettavaksi erotukseksi, joka syntyy siitä reaalisesta kokonaispalkasta, jonka kantaja saa tehtävästään yhteisessä tutkimuskeskuksessa väliaikaisena virkamiehenä, ja siitä palkasta, jonka kantaja olisi saanut, jos hänet olisi välittömästi yllä mainitun tarjouksen hyväksymisen jälkeen nimitetty palkkaluokan AST 3 koeaikaisen virkamiehen tehtävään uratasolle 1

komissio on velvoitettava maksamaan korvausta aineettomasta vahingosta, joka johtuu päätöksestä olla antamatta merkitystä sille, että kantaja hyväksyi koeaikaisen virkamiehen (avustaja) tehtävää yhteisessä tutkimuskeskuksessa Isprassa teknisenä hallintoavustajana koskevan tarjouksen, jonka komissio esitti hänelle yllä mainittuun 30.7.2010 päivättyyn kirjeeseen sisältyvällä päätöksellä, virkamiestuomioistuimen kohtuulliseksi katsoman määrän, jonka suuruudeksi on tässä väliaikaisesti määritelty summa, joka vastaa palkkaluokan AST 3 uratasoon 1 kuuluvan virkamiehen kolminkertaista peruskuukausipalkkaa ja jonka suuruus on 10 001, 31 euroa

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________