Language of document :

Tožba, vložena 23. maja 2011 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-57/11)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: B. Cortese in C. Cortese, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa Komisije, da ne prizna veljavnosti sprejema tožeče stranke za delovno mesto uradnika na poskusnem delu (asistenta) pri Skupnem raziskovalnem središču na mestu tehničnega asistenta, ki mu ga je ponudila Komisija, in zahtevek za povračilo premoženjske in nepremoženjske škode.

Predlogi tožeče stranke

Sklep Komisije, ki ga vsebuje dopis z dne 5. avgusta 2010, o nepriznavanju veljavnosti sprejema tožeče stranke za delovno mesto uradnika na poskusnem delu (asistenta) pri Skupnem raziskovalnem središču v Ispri na mestu tehničnega asistenta, ki ji ga je Komisija ponudila s sklepom, ki ga vsebuje dopis z dne 30. julija 2010, poslanega tožeči stranki z elektronsko pošto 30. julija 2010, in o preklicu te ponudbe, naj se razglasi za ničen;

pripravljalni akti za navedeni izpodbijani sklep naj razglasijo za nične v delu, v katerem je to potrebno;

odločba OPI o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke, ki jo vsebuje dopis z dne 10. februarja 2011, ki je bil tožeči stranki poslan dan pozneje, naj se razglasi za nično v delu, v katerem je to potrebno;

Komisiji naj se naloži povračilo premoženjske škode, ki je posledica sklepa o nepriznavanju veljavnosti sprejema tožeče stranke za delovno mesto uradnika na poskusnem delu (asistenta) pri Skupnem raziskovalnem središču v Ispri na mestu tehničnega asistenta, ki mu ga je Komisija ponudila v zgoraj navedenem dopisu z dne 30. julija 2010; škoda je trenutno ocenjena na razliko med celotnimi dejanskimi dohodki, ki jih je tožeča stranka prejela kot začasni uslužbenec Skupnega raziskovalnega središča v Ispri, in dohodki, ki bi jih prejela, če bi bila takoj po njenem sprejetju zgoraj navedene ponudbe zaposlena na delovno mesto uradnika naziva AST 3 v prvem plačilnem razredu, skupaj z zamudnimi obrestmi;

Komisiji naj se naloži povračilo nepremoženjske škode, ki je posledica sklepa o nepriznavanju veljavnosti sprejema tožeče stranke za delovno mesto uradnika na poskusnem delu (asistenta) pri Skupnem raziskovalnem središču v Ispri na mestu tehničnega asistenta, ki mu ga je Komisija ponudila v zgoraj navedenem dopisu z dne 30. julija 2010, kot jo bo pravično ugotovilo Sodišče za uslužbence, in ki se na tem mestu začasno opredeljuje kot znesek treh osnovnih mesečnih plač uradnika naziva AST 3 v prvem plačilnem razredu, v skupnem znesku 10.001,31 EUR;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov postopka.

____________