Language of document :

Žaloba podaná dne 25. května 2011 - ZZ v. ECB

(Věc F-60/11)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ECB potvrzující jeho předcházející rozhodnutí propuštění žalobce s účinností od 5. srpna 2010, jakož i návrh na náhradu škody.

Návrhové žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ECB ze dne 23. listopadu 2010 potvrzující rozhodnutí ze dne 4. srpna 2010 o propuštění žalobce a v případě potřeby rozhodnutí z dne 15. března 2011, kterým byl zamítnut mimořádný opravný prostředek;

v důsledku toho nařídit, aby byl žalobce zařazen zpět na své pracovní místo s odpovídající publicitou tak, aby bylo očištěno jeho dobré jméno;

v každém případě nařídit náhradu morální újmy utrpěné žalobcem ohodnocené ex aequo et bono částkou 20 000,00 eur;

uložit ECB náhradu nákladů řízení.

____________