Language of document :

Sag anlagt den 25. maj 2011 - ZZ mod ECB

(Sag F-60/11)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (ECB)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af ECB´s afgørelse om stadfæstelse af ECB's tidligere afgørelse om at suspendere sagsøgeren med virkning fra den 5. august 2010 og påstand om erstatning.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ECB's afgørelse af 23. november 2010 om stadfæstelse af afgørelsen af 4. august 2010 om at suspendere sagsøgeren og, om fornødent, af afgørelsen af 15. marts 2011 om afslag på den særlige klage.

Følgelig genindsættes sagsøgeren i sin stilling med den fornødne offentlighed med henblik på at genoprette hans omdømme.

Under alle omstændigheder tilpligtes ECB at betale erstatning for det af sagsøgeren lidte ikke-økonomiske tab, der efter billighed opgøres til 20 000 EUR.

Den Europæiske Centralbank tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________