Language of document :

Acțiune introdusă la 25 mai 2011 - ZZ/BCE

(Cauza F-60/11)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei BCE prin care se confirmă decizia anterioară a acesteia de suspendare a reclamantului de la 5 august 2010 și cerere de daune interese.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei BCE din 23 noiembrie 2010 prin care se confirmă decizia anterioară din 4 august 2010 de suspendare a reclamantului și, dacă este cazul, a deciziei din 15 martie 2011 de respingere a recursului special;

în consecință, dispunerea reîncadrării reclamantului în funcție, făcându-se o publicitate corespunzătoare, pentru restabilirea bunei sale reputații;

în orice caz, dispunerea despăgubirii pentru prejudiciul moral suferit de reclamant, evaluat ex aequo et bono la 20 000 de euro;

obligarea BCE la plata cheltuielilor de judecată.

____________