Language of document :

Sag anlagt den 23. maj 2011 - ZZ m.fl. mod EIB

(Sag F-58/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: ZZ m.fl. (ved advokaterne B. Cortese, C. Cortese og F. Spitaleri)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af EIB's afgørelser om at forhøje sagsøgernes bidrag til pensionsordningen og om erstatning for den ikke-økonomiske skade, som de har lidt.

Sagsøgernes påstande

-    Annullation af Den Europæiske Investeringsbanks afgørelser i form af sagsøgernes lønseddel for februar måned 2011, hvorved sagsøgernes bidrag til pensionsordningen forhøjes ved en forøgelse af beregningsgrundlaget (det indeholdelsespligtige vederlag) for dette bidrag på den ene side, og af beregningskoefficienten som udtrykt ved en procentdel af det indeholdelsespligtige vederlag på den anden side.

-    Den Europæiske Investeringsbank tilpligtes at betale én euro i symbolsk erstatning for den ikke-økonomiske skade, som sagsøgerne har lidt.

-    Den Europæiske Investeringsbank tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________