Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 23. maijā - ZZ u.c./EIB

(lieta F-58/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ u.c. (pārstāvji - B. Cortese, C. Cortese un F. Spitaleri, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju Banka

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt EIB lēmumus palielināt prasītāju iemaksas pensiju sistēmā, kā arī prasība atlīdzināt prasītājiem nodarīto morālo kaitējumu

Prasītāju prasījumi:

prasība atcelt Eiropas Investīciju Bankas lēmumus, tostarp prasītāju darba samaksas aprēķinus 2011. gada februārim, ar kuriem ir palielinātas prasītāju iemaksas pensiju sistēmā, palielinot minēto maksājumu aprēķina bāzi (darba samaksu, no kuras tiek atskaitīti maksājumi), no vienas puses, kā arī aprēķina koeficientu, kas ir izteikts procentos no minētās samaksas, no kuras tiek atskaitīti maksājumi, no otras puses;

piespriest Bankai simboliski samaksāt vienu EUR kā atlīdzību par prasītājiem nodarīto morālo kaitējumu;

piespriest Eiropas Investīciju Bankai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________